• facebook
  • instagram
  • youtube

© 2021, Arezidence. All rights reserved. Designed & developed by dalten.cz. Powered by RealityMIX.cz.

Nový domov na dosah!

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Arezidence

V tomto dokumentu naleznete informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů ve společnosti Arezidence.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovává přímo společnost Arezidence, jež rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů.

Obraťte se na nás:

V případě dotazu nebo stížností slouží e-mailová adresa team@arezidence.com

Jaké údaje můžeme zpracovávat:

Zpracováváme pouze, osobní údaje, která mohou identifikovat fyzickou osobu, například: e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa apod. Zpracování těchto údajů je pro nás nezbytné proto, abychom mohli poskytovat služby vám, našim zákazníkům.

Nejčastěji jde o:

  • Jméno, příjmení
  • Datum narození
  • Telefonní číslo
  • Email
  • IP adresa
  • MAC adresa
  • Údaje z hypoteční kalkulačky

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedenou kontaktní adresu, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi námi. V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti.

PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na přístup, kdy má zejména právo vědět, jaké osobní údaje, za jakým účelem a jak dlouho je zpracováváme, jak je získáváme a jak s nimi nakládáme.

Právo na opravu, kdy bez zbytečného odkladu po patřičném ověření údajů takovou změnu provedeme.

Právo na výmaz, kdy nás zákazník může požádat o vymazání osobních údajů, které zpracováváme. Toto právo se neuplatní do doby, dokud nás ke zpracování zavazují zvláštní zákony nebo jiné smluvní vztahy.

Právo na omezení zpracování, které umožňuje zákazníkovi omezit využití zpracovávaných osobních údajů pro další zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování, jestliže se zákazník domnívá, že údaje jsou zpracovávány bez oprávněného zájmu nebo bez vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Právo podat stížnost, zejména domnívá-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s platnými právními předpisy, navzdory uplatnění výše uvedených práv.

PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ COOKIES
CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé datové soubory, nezbytné pro některé funkce webových stránek. Soubory cookies Vám zjednodušují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují Vaše preference. Můžete je blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí naší webové stránky.

NA NAŠEM WEBU POUŽÍVÁME TYTO COOKIES:

Google Analytics

Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Vytváříme jedinečné bydlení v lukrativních lokalitách České republiky